Hálózatra visszatápláló napelem rendszer

A közüzemi villamos hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek nagyon egyszerûen és jól mûködõ megújuló energiás rendszerek.
 Létük nagyon elõnyös mind annak a háztartásnak, ahol ilyen mûködik, mind azoknak az országoknak, ahol sok ilyen napelemes rendszer található.
 Amikor süt a Nap és a rendszer energiát termel, a megtermelt energiamennyiséggel két dolog történhet. Vagy rögtön elfogyasztásra kerül a napelemes rendszernek otthont adó háztartásban, ilyenkor megspórolva a lakóknak a villanyszámla erre az energiamennyiségre vonatkozó részét, vagy visszajut ez a zöld-energia a közüzemi hálózatba. Ebben az esetben a visszatáplált energia mennyisége mérésre, és késõbbi elszámolásra kerül a háztartás és az áramszolgáltató között.
 Mivel általában a háztartások nappal fogyasztanak kevesebb energiát (mindenki dolgozni, iskolában, stb. van), országos szinten viszont napközben van a fogyasztási csúcs, így a napelemes rendszerek ezt a csúcsigényt segítenek kielégíteni. Ha már elegendõen sok ilyen napelemes rendszer mûködik az országban, akkor ez már a környezetszennyezõ módon mûködõ hagyományos erõmûvek mûködtetését is redukálni tudja.
 Este, a nappalihoz képest országosan már sokkal kisebb a fogyasztás. Ilyenkor nem termel energiát a napelemes rendszer, a háztartás a hagyományos módon a hálózatból használ energiát, amit persze mér a villanyóra. A visszatáplált és a fogyasztott energiamennyiség tehát megvan, már csak el kell számolni adott elszámolási idõszakokra vonatkozóan.
 A hálózatra visszatápláló rendszerünk lehet egy- ill. három fázisú, a telepítési helynek és igényeknek megfelelõen.

Mik a hálózatra csatlakozás feltételei, törvényes lehetõségei?

 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján kisfeszültségû közcélú hálózatra csatlakozó fogyasztók (háztartársok és vállakozások is) 50 kVA-ig (45 kW) úgynevezett ház¬tartási méretû kiserõmûvet létesíthetnek.

 A háztartási méretû kiserõmû
a felhasználó saját kisfeszültségû hálózatához csatlakozik
nem haladja meg a felhasználóként rendelkezésre álló teljesítményt
max. 50 kVA névleges teljesítõképességû (egy átlagos lakás éves fogyasztásának megfelelõ energiamennyiséget 2-3 kVA-es napelemes rendszer megtermeli.)

A napelemes rendszerrel termelt villamos energiát a felhasználóként az adott csatlakozási ponton értékesítõ villamosenergia-kereskedõ, vagy egyetemes szolgáltató (E-ON, Elmü, stb.) köteles átvenni.

 Mivel a rendelkezésre álló teljesítményig épül be a termelõkapacitás, hálózat megerõsítésre, hálózatfejlesztésre nincs szükség csatlakozási díj fizetési kötelezettség nem keletkezik.

 A meglévõ mérõberendezés kétirányú mérõre való cseréje 3x16A csatlakozási teljesítményig az áramszolgáltató kötelezettsége.

 A hálózati csatlakozási ügyintézést (Igénybejelentés, csatlakozási dokumentáció, kapcsolattartás a szolgáltatóval) napelemes rendszer vásárlása esetén biztosítjuk.

Hogyan történik az elszámolás az áramszolgáltatókkal?

 A jogszabály szerint elszámolási idõszakonként a leolvasott termelt és fogyasztott energiamennyiségbõl egyszerû szaldó számítással meghatározzák a fogyasztást, vagy a többlettermelést. A szaldóelszámolás alapján adódott fogyasztott energia mennyiséget kell csak kifizetni, illetve a többlettermelést 85%-os fogyasztói áron fizetik ki nekünk.

 A jogszabály havi, negyedéves, vagy éves elszámolási idõszakot tesz lehetõvé, melyek közül a fogyasztó választhat. Mivel az elszámolás a választott idõszakon belül szaldó módszerrel történik, érdemes az egy éves idõszakot választani.
 A helyben el nem fogyasztott termelt villamos energia, mérés után bekerül a villamos energia rendszerbe, ahonnan az elszámolási idõszakon belül bármikor visszavehetõ (a hálózatot tárolókapacitásnak lehet használni). Éves szinten a fogyasztáshoz illesztett termelõi kapacitás termelt/fogyasztott energiái kiegyenlítõdhetnek, de pl. havi elszámolásnál, ha a felhasználó nem tartózkodik otthon minimális fogyasztás adódik a termeléssel szemben, ennek szaldója termelést mutat, kifizetésre kerül a termelt energia de csak 85%-on.

 Az elszámolás módja áramszolgáltatónként változhat. A lakossági ügyekben még az egyetemes szolgáltatókkal (E.ON, ELMÜ, DÉMÁSZ) kell rendezni az elszámolást:

 E-ON:
 Ha a fogyasztás nagyobb a termelésnél a különbözetet számlázzák az aktuális fogyasztási áron, ha fogyasztás megegyezik a  termeléssel jelenlegi jogszabály alapján senki nem fizet senkinek, ha a többet termelünk mint a fogyasztásunk, a többlettermelés a fogyasztói ár 85%-ával kerül elszámolásra.
 Lakossági fogyasztóknál tarifabontás (éjszaka/nappal) nélkül szolgáltatják az energiát, ezért a termelés során is egységes tarifával kell számolni.
 Éves elszámolásnál a napelemes rendszer mérete alapján kapunk egy havi csökkentett átalány számlát. Majd az éves leolvasáskor a végszámlát.

 ELMÜ:
 Ha a fogyasztás nagyobb a termelésnél a különbözetet számlázzák az aktuális fogyasztási áron, ha fogyasztás megegyezik a  termeléssel jelenlegi jogszabály alapján senki nem fizet senkinek, ha a többet termelünk mint a fogyasztásunk, a többlettermelés az évi átlagos termékár 85%-ával kerül elszámolásra.

 DÉMÁSZ:
 Ha a fogyasztás nagyobb a termelésnél a különbözetet számlázzák az aktuális fogyasztási áron, ha fogyasztás megegyezik a  termeléssel jelenlegi jogszabály alapján senki nem fizet senkinek, ha a többet termelünk mint a fogyasztásunk, a többlettermelés a csatlakozási ponton bekerülési ár 85%-ával kerül elszámolásra.
 Lakossági fogyasztóknál tarifabontásra (éjszaka/nappal) nincs precedens, tehát a termelés során itt is egységes tarifával kell számolni.
 Éves elszámolásnál le kell adni a várható termelést ill. fogyasztást, és ez alapján kapja a fogyasztó a csökkentett havi átalány számlát. Majd az éves elszámoláskor a végszámlát.

 Hogyan épül fel egy ilyen napelem rendszer?


Egy hálózatra tápláló napelemes rendszer három fõ részbõl áll:
napelem
inverter
termelés-fogyasztás mérõ

A napelemek megtermelik az energiát a napfény segítségével. Ez az energia egyenáramú, a napelemek fajtájától és számától függõ feszültséggel. Ez még nem alkalmas sem a háztartás villamos fogyasztói számára, sem a hálózatra való visszatáplálásra.
 A megfelelõ minõségõ villamos energiává (230V, 50Hz váltakozó feszültséggé), az inverter alakítja át a napelemek energiáját. Ezenkívül az inverter ellát még nagyon sok védelmi funkciót is és intelligensen szinkronban dolgozik a hálózattal.
 Az inverteren keresztül a napelemek energiája a háztartás elektromos rendszerére kapcsolódik a villanyórán belül.
 A villanyóra sem marad a régi, hanem a rendszer üzembehelyezésekor az áramszolgáltató emberei kicserélik azt az úgynevezett ad-vesz órára, amely képes mérni mind a bejövõ, mind a kimenõ energia mennyiségét, tehát a viszsatermelt és a fogyasztott energiát.

Hogyan táplál vissza a napelemes rendszer a közüzemi hálózatra?

 Ennek vannak szabályai.
 Elõször is meg kell kötni egy szerzõdést az áramszolgáltatóval. Ez egy ma már nem vészes bürokratikus ügyintézést jelent. Ha rábólintottak a dologra, akor csak meg kell adni nekik az idõpontot, hogy mikor jöjjenek az új oda-vissza mérõ órát beszerelni (díjmentesen) és a rendszert a telepítõvel közösen beüzemelni.
 Ha megtörténtek a fenti dolgok, akkor jönnek a mûködés mindennapjai.
 Egy hálózatra tápláló naplemes rendszer teljesen automatikusan mûködik, figyel mindenre, ha valami miatt leállt, akkor adott idõ után újraindul. Mûködése nem igényel külsõ beavatkozást.
 Annyit érdemes tudni, hogy a rendszer leáll és nem termel akkor, ha a külsõ hálózaton nincs energia. Ez egy nagyon fontos és szükséges mûködési jellemzõ, mert az emberek biztonságát szolgálja. Ha valaki dolgozni akar a villamos hálózaton, akár a házban, akár azon kívül, akkor lekapcsolja az adott hálózatrészt. Nem lenne jó, ha egy pont erre a szakaszra visszatápláló napelemes rendszer miatt szenvedne bárki áramütést...
 Tehát ha nincs áram, akkor az alapkiépítésû hálózatra visszatápláló napelemes rendszerünk sem mûködik.

Hogyan tudja akkor egy ilyen napelem rendszer növelni az energiaellátás biztonságát?

 Van lehetõség arra is, hogy a visszatáplálós napelemes rendszerünk normálisan együtt mûködjön a közüzemi hálózattal, de ha a hálózat nem szolgáltat energiát, akkor se maradjon a háztartásunk villamos energia nélkül. Termeljen a rendszerünk, ha már egyszer megvan!
 Ehhez a visszatáplálós rendszer kiépítésekor, vagy utólag, be kell építeni néhány kiegészítõ készüléket.

 Kell egy kapcsoló- és a rendszert vezérlõ berendezés, amelyik hálózatkimaradáskor az áramszolgáltatók és a szabványok szerint elfogadható módon és biztonsággal leválasztja a rendszerünket a közüzemi hálózatról. Így nem veszélyeztetjük az azon esetleg dolgozókat.
 Kellenek akkumulátorok, amik áthidalják a sötét órákat, mikor nincs napsütés. Akkumulátorból jóval kevesebb kell egy ilyen megoldásnál, mint egy a hálózattal együttmûködni nem képes szigetüzemû rendszernél. Az akkumulátorok élettartama is sokkal hosszabb lesz, mivel folyton feltöltött állapotban vannak, ami a legjobb nekik. Csak a hálózatkimaradások alkalmával veszünk ki belõlük energiát, míg egy szigetüzemû rendszernél minden nap.
 Így a lehetõ legteljesebb a rendszerünk, mert nem csak környezetbarát és villanyszámlacsökkentõ hatásokkal bír, de az energiaellátás biztonságát is megteremti számunkra.


Mivel egészíthetõ ki még egy napelemes rendszer?

 Ahhoz, hogy egy hálózatra visszatápláló napelemes rendszer jól mûködjön, semmi nem kell a fentebb említett dolgokon kívül, de felmerülhetnek még további igények, amik opcionálisan beépíthetõ eszközökkel kielégíthetõk.
 Lehetõség van pl. egy kijelzõ elhelyezésére a házon belül bárhol. Ez nem egy egyszerû kijelzõ, hanem egy hosszabb idõszak adatainak, eseményeinek megjegyzésére képes, megtakarításokat és egyéb fontos információkat kalkulálni és grafikusan is kijelezni képes berendezés.
 Megtehetjük azt is, hogy a napelemes rendszerünket interneten keresztül érjük el bárhonnan.

 Minden adatot megtekinthetünk, egy nagyon felhasználóbarát szoftveren keresztül. Grafikus diagrammok, a termelt, fogyasztott energiáról, a megspórolt széndioxidkibocsájtásról, stb.
 Ezekkel a berendezésekkel naprakész információink lehetnek a napelemes rendszerünk mûködésérõl, folyamatosan nyomon tudjuk követni, hogy mennyi pénzt spóroltunk magunknak és mennyi szennyezést mindannyiunknak.

Cím

Gyöngyös, Róbert Károly u. 5, 3200

Telefon

(20) 451-1156

Email

matrasolar[kukac]matrasolar.hu